ENGLISH   | LOG MASUK  
:: SELAMAT DATANG KE PORTAL KEWANGAN :: KE ARAH KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN KEWANGAN ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Please Download Adobe Flash Player

Perkhidmatan | Berita | Maklumbalas | Tender/Sebut Harga | Soalan Lazim
 

 KATA ALUAN Refresh Collapse 

Selamat Datang Ke dan terima kasih diatas kesudian anda untuk melayari Pejabat Bendahari UiTM. Kewujudan
ini adalah untuk memantapkan lagi perkhidmatan Pejabat Bendahari dan sebagai saluran utama pelbagai informasi terkini yang ingin dikongsikan bersama untuk manafaat semua pelanggan pejabat ini khususnya dan universiti amnya.


Kami amat mengharapkan maklumbalas dari para pengguna portal untuk kerana kami percaya bahawa masih terdapat banyak lagi penambahbaikan
yang mampu dilakukan dari masa ke semasa bagi memantapkan lagi Pejabat Bendahari UiTM kerana kepuasan pelanggan adalah agenda utama Pejabat ini.

 JUMLAH PELAWAT Refresh Collapse 
 Kalendar Acara Refresh Collapse 
  Refresh Collapse 
FinePayroll
• Perolehi slip gaji dan pelbagai maklumat yang berkaitan gaji staf secara mudah, efisen dan tepat.
 Maklumat Staf
 Permohonan
 Tuntutan Staf Lebih Masa
 Tuntutan Syarahan Sambilan
 Tuntutan Staf Harian
 Tuntutan Staf Harian Lebih Masa Harian
 Pengesahan/Penerimaan Dokumen
 Surat Lantikan/Kebenaran
a FineLoan
• Permohonan secara atas talian bagi pinjaman kenderaan dan komputer.
a Pinjaman Kenderaan
a Pinjaman Komputer
FinePayment
• Perkhidmatan pembayaran seperti permohonan, status bayaran kepada staf, pelajar dan pembekal.
 Bayaran Pelbagai
 Bayaran Perjalanan
 Bayaran Perpindahan
 Bayaran Tempahan Tiket
 Bayaran Tanpa LO
FineBudget
• Perkhidmatan bagi penyediaan bajet tahunan, agihan peruntukan serta kawalan dan pemantauan prestasi perbelanjaan.
 Vot Scan
 Peruntukan Tambahan
 Agihan Bajet
 Sekat/Tambah Bajet
 Viremen
 Laporan
FineTrust
• Menyediakan perkhidmatan pengurusan projek, bil pelbagai dan bantuan kewangan kepada staf dan pelajar di bawah peruntukan Amanah.
 Permohonan Projek
 Bil Pelbagai
 Bantuan Kewangan
FineAsset
• Maklumat terkini berkaitan hartabenda dibawah kawalan staf.
 Pertanyaan Harta
 Laporan Harta
 E-Taklimat
         • Tatacara Pengurusan
            Aset Alih UiTM
         • Tatacara Pengurusan
            Stor UiTM
FineAccount
• Perkhidmatan kepada staf Bahagian/Unit Kewangan Zon/Cawangan membuat permohonan untuk membuka pusat kos dan kod akaun baru. Modul ini juga menyediakan laporan mengenai pusat kos dan kod akaun yang telah dibuka.
 Permohonan Pusat Kos Baru
 Permohonan Kod Akaun Baru
 Laporan
FineServices
 Info Bayaran
 Inter Bank Giro (IBG)
 eClaim
 eDMS
FineStudent
 Student Portal
 Tuntutan SKP
 Bil Pelajar
 Lejar
 Struktur Yuran
 Elaun Makan
 FPX
 Info Bayaran
 Maklumat Tajaan
 Semakan PTPTN
 Semakan JPA
 Pautan Luaran
1 FineVendor
1 Info Bayaran
 TERKINI Refresh Collapse 
KEMASKINI MAKLUMAT

Para pelajar dan kakitangan dikehendaki mengemaskini segala maklumat peribadi mereka secara online di portal ini.

 JADUAL GAJI Refresh Collapse Remove This Section 


 Agensi Luar Refresh Collapse Remove This Section