PENGENALAN

Jabatan ini terdiri daripada Unit Pengurusan Dasar, Unit Pengurusan Pentadbiran dan Unit Pengurusan Kualiti. Jabatan ini terletak di Aras 3 Bangunan Canseleri yang diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari Kanan.

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

 • Merancang dan menyelia pengurusan pentadbiran dengan cekap dan teratur.
 • Memastikan proses pengendalian surat, mesyuarat, taklimat, seminar, pengeluaran pekeliling, surat pekeliling Pejabat Bendahari dijalankan dengan teratur dan sistematik.
 • Mentadbir hal ehwal Pengurusan Sumber Manusia dengan lebih efisien dan sistematik.
 • Memastikan semua staf Pejabat Bendahari mematuhi peraturan kod etika staf mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Universiti.
 • Menyemak Laporan Pencapaian Perlaksanaan Perancangan Strategik Bulanan.
 • Memantau Petunjuk Prestasi (KPI) Pejabat Bendahari dengan lebih sistematik.
 • Menyelenggara dan mengemaskini maklumat Pejabat Bendahari di laman sasawang (Ruangan Informasi) Pejabat Bendahari.
 • Menguruskan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Pejabat Bendahari.

   

Pn. Rosnani Abd. Razak (C.A) (M)
Timbalan Bendahari Kanan (W52)

Jabatan Dasar & Kewangan Ibu Pejabat
Aras 3, Bangunan Canseleri
UiTM Shah Alam

: 03-5544 3390
: 03-5544 3302
:

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (JABATAN DASAR & KEWANGAN IBU PEJABAT)

BIL NAMA JAWATAN E-MEL HUBUNGI
1. ROSNANI BINTI ABD. RAZAK (C.A) (M) TIMBALAN BENDAHARI KANAN (W52) 03-5544 3390
UNIT PENGURUSAN PENTADBIRAN
2. SITI HELWANA BINTI YUSRI (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5521 1485
3. NOR HAIYUN BINTI ABDUL MANAN PEMBANTU TADBIR KANAN (N22) 03-5544 3310
4. SITI NOOR SURAYA BINTI SAID PEMBANTU TADBIR (N19) 03-5544 3310
5. MOHAMAD ZULKARNAINE BIN SUFAAT PEMBANTU OPERASI (N11) 03-5544 8270
UNIT PENGURUSAN DASAR
6. NORZAIHAN BINTI MAT SULAIMAN PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5521 1685
7. JAMALIAH BINTI JAAFAR PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5543 8578
UNIT PENGURUSAN KUALITI
8. ASHADI BIN SAMUT PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 8270
FAX 03-5544 3302


CARTA ORGANISASI - JDKIP


Telah dikemaskini oleh Cik Nor Haiyun Binti Abdul Manan pada 11 Oktober 2020

PENGENALAN

Jabatan ini bertanggungjawab menguruskan gaji dan kewangan staf (pinjaman kenderaan dan komputer). Jabatan ini juga dikenali sebagai Unit Kewangan Zon 15. Jabatan ini terletak di Aras 1 Bangunan Hotel Katering Lama (HOTCAT) dan diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari Kanan.


FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

UNIT GAJI

 • Membuat bayaran gaji dan emolumen bagi kakitangan tetap, kontrak, sambilan dan sementara, elaun syarahan sambilan, elaun lebih masa, elaun atas talian, elaun penyelamat renang, ganjaran staf kontrak dan ganjaran gantian cuti rehat.
 • Menguruskan potongan gaji di atas kehendakl undang-undang KWSP, PCB, PERKESO Pension, SOCSO, peraturan perkhidmatan, perintah mahkamah, bayaran kepada Kerajaan (hospital, biasiswa/pinjaman, denda ke atas pegawai pegawai awam), simpanan (Tabung Haji, ASN dan ASB).
 • Menyediakan maklumat pendapatan dan sijil berhutang untuk proses persaraan wajib/pilihan, berhenti, cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji dan cuti belajar.
 • Menyediakan dan mengeluarkan Penyata Pendapatan Tahunan kakitangan.


UNIT PINJAMAN KENDERAAN DAN KOMPUTER

 • Memproses permohonan pinjaman pembiayaan pembeliaan kenderaan/ komputer peribadi staf.cations
 • Membuat pembayaran bagi permohonan yang telah diluluskan.
 • Mengagihkan dokumen perjanjian kepada peminjam kepada penjamin.
 • Menyelenggara Akaun Siberhutang.
 • Mengeluarkan Penyata Baki Peminjam setiap tahun.
 • Mengeluarkan surat pelepasan kepada peminjam yang telah menyelesaikan pinjaman

 


 

Pn. Hjh. Nor Hanizan Khalid
Timbalan Bendahari Kanan

Jabatan Gaji dan Kewangan Staf
Tingkat 2, Bangunan Wawasan
UiTM Shah Alam, Selangor

: 03-5544 3318 / 3365
: 03-5544 3303
:

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (JABATAN GAJI DAN KEWANGAN STAF)

BIL NAMA JAWATAN HUBUNGI
JABATAN GAJI DAN KEMUDAHAN STAF    
1. HJH. NOR HANIZAN BINTI KHALID TIMBALAN BENDAHARI KANAN 03-5544 3318 / 3365
UNIT GAJI & EMOLUMEN STAF    
2. AZMAN BIN BUJAL (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5544 3433
PENTADBIRAN AM    
3. SITI AISHAH BINTI JAMALUDIN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5543 7947
4. MOHD SHAHRIZAN BIN RAZLAN PEMBANTU OPERASI 03-5543 7947
GAJI STAF TETAP    
5. ZIZI ITZMAN BIN TUNOT PENOLONG AKAUNTAN 03-5521 1391
6. NORHAYATI BINTI ISMAIL PENOLONG AKAUNTAN 03-5521 1398
7. NURSHAHIDA BINTI MHD KAMAL PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3351
8. ZURAIDAH BINTI MD DIN PENOLONG AKAUNTAN 03-5543 8579
9. ALIMA BINTI AHMAD PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3307
10. NORAIN BINTI SAHABAT DIN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3307
11. NORHAMIZAH BINTI MOHMAD SHAR PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3351
12. MOHD NOR SHAHLAN BIN SUHADI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3307
GAJI & EMOLUMEN STAF KONTRAK
13. FAZLIANA BINTI BAJURI PENOLONG AKAUNTAN 03-5543 8580
14. NOOR SHAIDATUL EZZA BINTI MOHD FUZI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3432
SYARAHAN SAMBILAN, ELAUN LEBIH MASA, STAF HARIAN & PERSARAAN
15. HJ. SHAMSUL AKMAL BIN SAIBU PENOLONG AKAUNTAN KANAN 03-5544 3350
16. HANARIZAH BINTI AHMAD PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3514
17. NUR ADILA NADIA BINTI RAMLI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5543 8508
POTONGAN GAJI, PELARASAN & PENYESUAIAN AKAUN
18. NORLEYDIAINI BINTI DAUD PENOLONG AKAUNTAN KANAN 03-5521 1391
19. SALWA FARHATI BINTI YAAKOB PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3304
20. AZURA BINTI MOKLAS PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3304
21. HAMIDAH BINTI AHMAD PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3304
UNIT PINJAMAN KENDERAAN & KOMPUTER    
22. GHAZALI BIN ABD WAHAB PENOLONG AKAUNTAN KANAN 03-5544 3348
23. FAZILAH BINTI MOHD SALLEH PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3309
24. HALIJAH BINTI IBRAHIM PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3349
  FAX   03-5544 3303

 

CARTA ORGANISASI - JGKS


Telah dikemaskini oleh En. Zizi Itzman Bin Tunot pada 22 Jun 2020

PENGENALAN

Bahagian ini bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan harta benda Universiti. Bahagian ini terletak berhampiran dengan pintu ke-2 (berhadapan Seksyen 7). Bahagian ini terbahagi kepada 4 unit iaitu; Unit Pengurusan Harta Benda, Unit Pengurusan Pelupusan, Unit Pengurusan Kehilangan serta Unit Penguatkuasaan dan Kawalan. Bahagian ini diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari Kanan.

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Bahagian ini bertanggungjawab terhadap pengubalan dasar, pemantauan, pelaksanaan serta penguatkuasaan polisi pengurusan harta benda UiTM.

Unit Pengurusan Harta Benda

 • Bertanggungjawab atas pengurusan dan penyelenggaraan rekod harta benda alih Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam dan Pusat Tanggungjawab kendalian Unit Kewangan Zon 1 (Canseleri)
 • Menyelaras dan memantau gerak kerja pemeriksaan/ verifikasi harta benda UiTM serta pematuhan dasar perekodan dan pengendalian harta benda UiTM
 • Bertanggungjawab atas pelaporan pengurusan harta benda UiTM kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset UiTM (JPAKU) dan agensi pusat.

 

Unit Pengurusan Pelupusan Harta Benda

 • Menguruskan proses pelupusan harta benda mengikut tatacara pengurusan aset universiti
 • Melaksanakan pelupusan secara on-site ke atas harta benda yang rosak, lusuh dan tidak ekonomik untuk dibaiki oleh pihak universiti.

 

Unit Pengurusan Kehilangan Harta Benda

 • Pengurusan tindakan susulan ke atas pendokumentasian laporan kehilangan dengan pihak Pusat Tanggungjawab UiTM.
 • Mengemukakan kertas kerja laporan kehilangan kepada Sekretariat Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan.
 • Bertanggungjawab atas pelaporan kehilangan harta benda UiTM kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset UiTM (JPAKU) dan agensi pusat.

 

Unit Penguatkuasaan dan Kawalan

 • Menerajui inisiatif-inisiatif kualiti dan inovasi pengurusan harta benda.
 • Mengurus stor unit Pejabat Bendahari bagi keperluan kertas fotostat, fail pejabat dan borang kewangan terkawal untuk Pejabat Bendahari di kampus-kampus Shah Alam, Puncak Alam, Puncak Perdana dan Kampus Selayang.
 • Mengendalikan sesi taklimat dan menawarkan perkhidmatan bantuan/ khidmat nasihat pengurusan harta benda di Pusat Tanggungjawab.
 • Melaksanakan program/ lawatan penguatkuasaan dan pemantauan perlaksanaan serta penguatkuasaan polisi pengurusan harta benda dan stor unit UiTM.


En. Mohamad Rahimi Aziz (C.A) (M)
Timbalan Bendahari

Bahagian Pengurusan Harta Benda
UiTM Shah Alam

: 03- 5544 3447
: 03- 5544 3321
:

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (PENGURUSAN HARTA BENDA)

BIL NAMA JAWATAN HUBUNGI
1. MOHAMAD RAHIMI AZIZ (C.A) (M) TIMBALAN BENDAHARI 03-5544 3447
2. AZMAN BIN BUJAL (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5544 3338
3. NORHAYATI BINTI ISMAIL PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3448
4. NIK NUR SYAHIRAH BINTI NIK OSTHMAN PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3337
5. WAN MOHAMAD NASIRUDDIN BIN WAN AB MANAS PENOLONG AKAUNTAN 03-5521 1389
6. SHAARI BIN ISMAIL PENYELENGGARA STOR TERTINGGI 03-5521 1668
7. FAIZAH BINTI RAHMAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3454
8. MOHAMAD YUNUS BIN ZAKARIAH PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5544 3454
9. OTHMAN BIN SAMAN PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5543 8543
10. ZAINUDDIN BIN DAUD PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5543 8543
11. MOHD AZMI BIN MOHD SHOIB PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5521 1668
12. KHIRUDIN BIN SUPAR PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5544 3450
13. NORISHAM BIN MOHD KASIM PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5521 1694
14. MOHD. NAFIS BIN ABDUL HALIN PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5544 3449
15. AZRIZUL BIN MAHADI PENYELENGGARA STOR 03-5544 3450
16. SHAHRUL AFZAR BIN LAILI PENYELENGGARA STOR 03-5544 3449
17. MUHAMMAD NORADABI BIN ZAINAL PENYELENGGARA STOR 03-5543 8538
18. NOR MOHAMMAD FAREID BIN JAILANI PENYELENGGARA STOR 03-5543 8538
19. MOHD AZROL BIN IBRAHIM PENYELENGGARA STOR 03-5521 1694
  FAX   03-5544 3321

 

CARTA ORGANISASI - BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA BENDA


Dikemaskini pada 24 Ogos 2916