PENGENALAN

Jabatan ini terdiri daripada Unit Pengurusan Dasar, Unit Pengurusan Pentadbiran dan Unit Pengurusan Kualiti. Jabatan ini terletak di Aras 3 Bangunan Canseleri yang diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari Kanan.

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

  • Merancang dan menyelia pengurusan pentadbiran dengan cekap dan teratur.
  • Memastikan proses pengendalian surat, mesyuarat, taklimat, seminar, pengeluaran pekeliling, surat pekeliling Pejabat Bendahari dijalankan dengan teratur dan sistematik.
  • Mentadbir hal ehwal Pengurusan Sumber Manusia dengan lebih efisien dan sistematik.
  • Memastikan semua staf Pejabat Bendahari mematuhi peraturan kod etika staf mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Universiti.
  • Menyemak Laporan Pencapaian Perlaksanaan Perancangan Strategik Bulanan.
  • Memantau Petunjuk Prestasi (KPI) Pejabat Bendahari dengan lebih sistematik.
  • Menyelenggara dan mengemaskini maklumat Pejabat Bendahari di laman sasawang (Ruangan Informasi) Pejabat Bendahari.
  • Menguruskan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Pejabat Bendahari.

   

Pn. Rosnani Abdul Razak (C.A) (M)
Timbalan Bendahari Kanan (W52)

Jabatan Dasar & Kewangan Ibu Pejabat
Aras 3, Bangunan Canseleri
UiTM Shah Alam

: 03-5544 3390
: 03-5544 3302
:

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (JABATAN DASAR & KEWANGAN IBU PEJABAT)

BIL NAMA JAWATAN E-MEL HUBUNGI
1. ROSNANI BINTI ABDUL RAZAK (C.A) (M) TIMBALAN BENDAHARI KANAN (W52) 03-5544 3390
UNIT PENGURUSAN PENTADBIRAN
2. SITI HELWANA BINTI YUSRI (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5521 1485
3. NOR HAIYUN BINTI ABDUL MANAN PEMBANTU TADBIR (N19) 03-5544 3310
4. SITI NOOR SURAYA BINTI SAID PEMBANTU TADBIR (N19) 03-5544 3310
5. MOHAMAD ZULKARNAINE BIN SUFAAT PEMBANTU OPERASI (N11) 03-5544 8270
UNIT PENGURUSAN DASAR
6. NORZAIHAN BINTI MAT SULAIMAN PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5521 1685
7. JAMALIAH BINTI JAAFAR PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5543 8578
UNIT PENGURUSAN KUALITI
8. ASHADI BIN SAMUT PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 8270
FAX 03-5544 3302


CARTA ORGANISASI - JDKIP


Telah dikemaskini oleh Cik Nor Haiyun Binti Abdul Manan pada 11 Oktober 2020