PENGENALAN

Jabatan ini terdiri daripada Unit Pengurusan Dasar, Unit Pengurusan Pentadbiran dan Unit Pengurusan Kualiti. Jabatan ini terletak di Aras 3 Bangunan Canseleri yang diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari Kanan.
FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

  • Merancang dan menyelia pengurusan pentadbiran dengan cekap dan teratur
  • Memastikan proses pengendalian surat, mesyuarat, taklimat, seminar, pengeluaran surat pekeliling Pejabat Bendahari dijalankan dengan teratur dan sistematik.
  • Mentadbir hal ehwal Pengurusan Sumber Manusia dengan lebih efisien dan sistematik.
  • Memastikan semua staf Pejabat Bendahari mematuhi peraturan kod etika staf mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Universiti.
  • Menyemak Laporan Pencapaian Perlaksanaan Perancangan Strategik Bulanan.
  • Memantau Petunjuk Prestasi (KPI) Pejabat Bendahari dengan lebih sistematik.
  • Menyelenggara dan mengemaskini maklumat Pejabat Bendahari di Portal Kewangan Pejabat Bendahari.

 

Hj. Poazi Rosdi (C.A) (M), CPFA
Timbalan Bendahari Kanan
Jabatan Dasar & Kewangan Ibu Pejabat
Pejabat Bendahari
UiTM Shah Alam

: 03- 5544 3390
: 03- 5544 3302
:

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (JABATAN DASAR & KEWANGAN IBU PEJABAT)

BIL NAMA JAWATAN HUBUNGI
1. HJ. POAZI BIN ROSDI (C.A) (M) TIMBALAN BENDAHARI KANAN 03-5544 3390
2. SITI HELWANA BINTI YUSRI (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5521 1485
3. ASHADI BIN SAMUT PENOLONG AKAUNTAN - KUALITI 03-5544 8270
4. JAMALIAH BINTI JAAFAR PENOLONG AKAUNTAN - DASAR 03-5543 8578
5. NORZAIHAN BINTI MAT SULAIMAN PENOLONG AKAUNTAN - DASAR 03-5521 1685
6. NOR HAIYUN ABDUL MANAN PEMBANTU TADBIR - PENTADBIRAN 03-5544 3310
7. SITI NOOR SURAYA BINTI SAID PEMBANTU TADBIR - PENTADBIRAN 03-5544 3310
8. MOHAMAD ZULKARNAINE SUFAAT PEMBANTU OPERASI 03-5544 3310
  FAX   03-5544 3302

 

CARTA ORGANISASI - JDKIP


Telah dikemaskini pada 23 Jun 2020