PENGENALAN

Secara umumnya, jabatan ini merupakan pusat utama pengurusan perolehan dan diketuai oleh Timbalan Bendahari Kanan. Jabatan ini terbahagi 2 Bahagian iaitu Bahagian Perolehan dan Bahagian Aset. Bahagian Perolehan pula mempunyai kepada empat (4) unit iaitu Unit Panggilan Tender & Sebut Harga, Unit Proses Tender, Unit Proses Sebut Harga dan Unit Pemantauan dan Penguatkuasaan Kontrak Sebut Harga dan Tender. 

Unit Panggilan Tender & Sebut Harga

 • Menguruskan pelawaan Tender (Bekalan/ Perkhidmatan/ Kerja)
 • Menguruskan pelawaan Sebut Harga Rasmi (Bekalan/Perkhidmatan/ Kerja)
 • Menguruskan penjualan dokumen tawaran Tender/ Sebut Harga
 • Menyelaras Jawatankuasa Pembukaan Tender / Sebut Harga
 • Mengurus sesi pembukaan Tender/ sebut Harga
 • Mendaftarkan syarikat dengan UiTM seluruh Malaysia
 • Menerima dan menguruskan wang di kaunter terimaan
 • Helpdesk untuk sistem FinEprocurement bagi staf dan syarikat yang menggunakan sistem untuk urusan perolehan


Unit Proses Tender

 • Menyediakan Laporan Analisa disatukan dan kertas kerja pengesyoran bagi tender bekalan/ perkhidmatan/ kerja seluruh UiTM Malaysia bagi tujuan pembentangan ke Mesyuarat Lembaga Perolehan (LP)
 • Urusetia mesyuarat Lembaga Perolehan
 • Menguruskan Permohonan Lanjutan Tempoh Sahlaku Tender
 • Menguruskan surat tawaran dan dokumen kontrak Tender Bekalan & Perkhidmatan Am kepada syarikat yang berjaya
 • Penyediaan Laporan tender bagi Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun Universiti (JPKA)


Unit Proses Sebut Harga

 • Menyediakan Laporan Analisa disatukan dan kertas kerja pengesyoran bagi tujuan pembentangan ke Mesyuarat JKSH
 • Urusetia mesyuarat JK Sebut Harga
 • Menguruskan tawaran dan dokumen kontrak bekalan dan perkhidmatan am kepada syarikat berjaya
 • Penyediaan laporan Sebut Harga bagi UiTM seluruh Malaysia untuk Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun Universiti (JPKA)
 • Menguruskan Rundingan Terus dan menyediakan kertas kerja untuk memuktamadkan harga dan kelulusan Rundingan Terus dalam mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Rasmi dan Lembaga Perolehan
 • Urusetia Jawatankuasa Rundingan Harga UiTM Shah Alam
 • Menyediakan kertas kerja berkaitan Perunding bagi tujuan pembentangan dan kelulusan LP


Unit Pemantauan Dan Penguatkuasaan Kontrak Sebut Harga Dan Tender

 • Menguruskan aduan pertanyaan / permohonan kontrak yang diterima mengikut syarikat / pusat tanggungjawab / nombor kontrak bagi kes berikut:
  •  Perlanjutan tempoh serahan / kontrak
  •  Penambahan nilai perkhidmatan
  •  Penambahan kuantiti bekalan
  •  Perubahan terma bayaran kontrak
  •  Perubahan spesifikasi bekalan
  •  Kelulusan arahan perubahan kerja
 • Menyediakan kertas kerja untuk kelulusan pihak berkuasa melulus asal (Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga) bagi permohonan perubahan kontrak
 • Urusetia mesyuarat JKSH dan LP bagi kertas kerja perubahan kontrak
 • Menyediakan kertas kerja bagi permohonan yang perlu dipanjangkan ke Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) melalui system eGPA
 • Menyediakan surat makluman keputusan/dokumen kontrak tambahan dan surat- surat berkaitan aduan/pertanyaan/ perubahan kontrak kepada Pusat Tanggungjawab/ syarikat
 • Menguruskan permohonan dan pengesahan pelepasan Bon Pelaksanaan oleh pihak syarikat/ Pusat Tanggungjawab.

PENGENALAN

Jabatan ini bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan aset Universiti. Jabatan ini terletak berhampiran dengan pintu ke-2 (berhadapan Seksyen 7). jabatan ini terbahagi kepada 4 unit iaitu; Unit Pengurusan Harta Benda, Unit Pengurusan Pelupusan, Unit Pengurusan Kehilangan serta Unit Penguatkuasaan dan Kawalan. Jabatan ini diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari.

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengubalan dasar, pemantauan, pelaksanaan serta penguatkuasaan polisi pengurusan harta benda UiTM.

Unit Pengurusan Harta Benda

 • Bertanggungjawab atas pengurusan dan penyelenggaraan rekod harta benda alih Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam dan Pusat Tanggungjawab kendalian Unit Kewangan Zon 1 (Canseleri)
 • Menyelaras dan memantau gerak kerja pemeriksaan/ verifikasi harta benda UiTM serta pematuhan dasar perekodan dan pengendalian harta benda UiTM
 • Bertanggungjawab atas pelaporan pengurusan harta benda UiTM kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset UiTM (JPAKU) dan agensi pusat.

 

Unit Pengurusan Pelupusan Harta Benda

 • Menguruskan proses pelupusan harta benda mengikut tatacara pengurusan aset universiti
 • Melaksanakan pelupusan secara on-site ke atas harta benda yang rosak, lusuh dan tidak ekonomik untuk dibaiki oleh pihak universiti.

 

Unit Pengurusan Kehilangan Harta Benda

 • Pengurusan tindakan susulan ke atas pendokumentasian laporan kehilangan dengan pihak Pusat Tanggungjawab UiTM.
 • Mengemukakan kertas kerja laporan kehilangan kepada Sekretariat Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan.
 • Bertanggungjawab atas pelaporan kehilangan harta benda UiTM kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset UiTM (JPAKU) dan agensi pusat.

 

Unit Penguatkuasaan dan Kawalan

 • Menerajui inisiatif-inisiatif kualiti dan inovasi pengurusan harta benda.
 • Mengurus stor unit Pejabat Bendahari bagi keperluan kertas fotostat, fail pejabat dan borang kewangan terkawal untuk Pejabat Bendahari di kampus-kampus Shah Alam, Puncak Alam, Puncak Perdana dan Kampus Selayang.
 • Mengendalikan sesi taklimat dan menawarkan perkhidmatan bantuan/ khidmat nasihat pengurusan harta benda di Pusat Tanggungjawab.
 • Melaksanakan program/ lawatan penguatkuasaan dan pemantauan perlaksanaan serta penguatkuasaan polisi pengurusan harta benda dan stor unit UiTM.

   

En. Amirul Hafiz Bakri C.A. (M)
Ketua Timbalan Bendahari - W54
Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset
UiTM Shah Alam

: 03-5544 3320
: 03-5544 3321
:

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET (BAHAGIAN PEROLEHAN)

BIL NAMA JAWATAN E-MEL HUBUNGI
1. AMIRUL HAFIZ BIN BAKRI C.A. (M) KETUA TIMBALAN BENDAHARI (W54) 03-5544 3320
2. SITI NOR MANAL BINTI MA'ALI PEMBANTU TADBIR KANAN (N22) 03-5544 3399
BAHAGIAN PEROLEHAN
UNIT PANGGILAN SEBUTHARGA & TENDER
3. NAZIRAH BINTI ABD HAMID PENOLONG BENDAHARI (W41) 03-5544 3329
4. CHE NURUL ASYIEKIN AZIATE BINTI CHE AZIZ PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3446
5. NUR SYAZWANI BINTI MOHAMAD ASPARUDDIN PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3341
6. KOSONG PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22)
7. KOSONG PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22)
8. MOHD ASWADILLAH BIN OTHMAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22) 03-5544 3478
9. FAIZAH BINTI RAHMAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22) 03-5544 3471
10. MOHAMAD SYAZWAN BIN ISMAIL PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W19) 03-5544 3456
UNIT PROSES SEBUTHARGA
11. ABDULLAH BIN HJ. ABDUL RAHMAN PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5544 3453
12. HAZRIENA BINTI AZIZ PENOLONG AKAUNTAN KANAN (W32) 03-5521 1390
13. AHMAD FAIRUZ BIN ABU HASAN PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3325
14. MOHAMAD ZAKI BIN MUSA PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22) 03-5544 3336
15. AUNI ARIFAH BINTI ABD SAMAD PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W19) 03-5544 3335
UNIT PEMANTAUAN DAN PENGUATKUASAAN KONTRAK SEBUT HARGA & TENDER
16. JUBINA BINTI RAMLI C.A. (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5544 3801
17. ABDUL HADI BIN MOHD RUBANI PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3336
18. MOHD FAUZI BIN BASIR PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22) 03-5521 1614
19. NORADILAH BINTI ISMAIL PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W19) 03-5544 3323
UNIT PROSES TENDER
20. ZAINI BIN AB AZID PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5544 3342
21. MOHD NADZRI BIN MOHAMED HAMDAN PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3458
22. INTAN SHAZWANI BINTI SHAPIE PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5521 1390
23. NORLIN MD ZAILANI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN TERTINGGI (W26) 03-5544 3324
24. KHAIRUL IMAN BIN MOHAMAD SIBON PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22) 03-5544 3323
25. NURUL KHALIL BIN ARIFFIN PEMBANTU OPERASI (N11) 03-5521 1390
BAHAGIAN ASET
KETUA UNIT
26. NUR FAIZAHTON BINTI FISAL PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5544 3447
UNIT PENTADBIRAN
27. NOR AIDILFITRI BINTI ABDUL RASHID PEMBANTU TADBIR TERTINGGI (N26) 03-5544 3449
UNIT PENGURUSAN ASET & VERIFIKASI
28. NIK NUR SYAHIRAH BINTI NIK OSTHMAN PENOLONG AKAUNTAN KANAN (W32) 03-5544 3343
29. NOR MUHAMMAD FAREID BIN JAILANI KERANI KANAN (N22) 03-5521 1694
UNIT PELUPUSAN STOR
30. NUR HAZIMIN BINTI ABD. WAHAB PENOLONG AKAUNTAN KANAN (W32) 03-5544 3338
31. KHIRUDIN BIN SUPAR PENYELENGGARA STOR TERTINGGI (N26) 03-5543 8543
32. MOHD AZMI BIN MOHD SHOIB PENYELENGGARA STOR KANAN (N22) 03-5521 1668
31. NORISHAM BIN MOHD KASIM PENYELENGGARA STOR KANAN (N22) 03-5544 3450
33. MOHD NAFIS BIN ABDUL HALIN PENYELENGGARA STOR KANAN (N22) 03-5521 1668
34. AZRIZUL BIN MAHADI PENYELENGGARA STOR KANAN (N22) 03-5544 3450
35. SHAHRUL AFZAR BIN LAILI KERANI KANAN (N22) 03-5544 3449
36. MOHD AZROL BIN IBRAHIM KERANI KANAN (N22) 03-5521 1694
37. MUHAMMAD NORADABI BIN ZAINAL PENYELENGGARA STOR (N19) 03-5543 8543
UNIT KEHILANGAN & AKAUN
38. AHMAD HASBULLAH BIN MOHAMAD PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3448
CUTI BELAJAR
39. WAN MOHAMAD NASIRUDDIN BIN WAN AB MANAS PENOLONG AKAUNTAN (W29)

 

CARTA ORGANISASI -

JPPA (Aset)

JPPA (Perolehan)


Telah dikemaskini oleh Pn. Che Nurul Ashiekin Aziate pada 7 Mac 2022