PEROLEHAN

PENGENALAN

Secara umumnya, jabatan ini merupakan pusat utama pengurusan perolehan dan diketuai oleh Ketua Timbalan Bendahari. Jabatan ini terbahagi kepada empat (4) unit iaitu Unit Panggilan Tender & Sebut Harga, Unit Proses Tender, Unit Proses Sebut Harga dan Unit Pemantauan dan Penguatkuasaan Kontrak Sebut Harga dan Tender. 

Unit Panggilan Tender & Sebut Harga

 • Menguruskan pelawaan Tender (Bekalan/ Perkhidmatan/ Kerja)
 • Menguruskan pelawaan Sebut Harga Rasmi (Bekalan/Perkhidmatan/ Kerja)
 • Menguruskan penjualan dokumen tawaran Tender/ Sebut Harga
 • Menyelaras Jawatankuasa Pembukaan Tender / Sebut Harga
 • Mengurus sesi pembukaan Tender/ sebut Harga
 • Mendaftarkan syarikat dengan UiTM seluruh Malaysia
 • Menerima dan menguruskan wang di kaunter terimaan
 • Helpdesk untuk sistem FinEprocurement bagi staf dan syarikat yang menggunakan sistem untuk urusan perolehan


Unit Proses Tender

 • Menyediakan Laporan Analisa disatukan dan kertas kerja pengesyoran bagi tender bekalan/ perkhidmatan/ kerja seluruh UiTM Malaysia bagi tujuan pembentangan ke Mesyuarat Lembaga Perolehan (LP)
 • Urusetia mesyuarat Lembaga Perolehan
 • Menguruskan Permohonan Lanjutan Tempoh Sahlaku Tender
 • Menguruskan surat tawaran dan dokumen kontrak Tender Bekalan & Perkhidmatan Am kepada syarikat yang berjaya
 • Penyediaan Laporan tender bagi Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun Universiti (JPKA)


Unit Proses Sebut Harga

 • Menyediakan Laporan Analisa disatukan dan kertas kerja pengesyoran bagi tujuan pembentangan ke Mesyuarat JKSH
 • Urusetia mesyuarat JK Sebut Harga
 • Menguruskan tawaran dan dokumen kontrak bekalan dan perkhidmatan am kepada syarikat berjaya
 • Penyediaan laporan Sebut Harga bagi UiTM seluruh Malaysia untuk Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun Universiti (JPKA)
 • Menguruskan Rundingan Terus dan menyediakan kertas kerja untuk memuktamadkan harga dan kelulusan Rundingan Terus dalam mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Rasmi dan Lembaga Perolehan
 • Urusetia Jawatankuasa Rundingan Harga UiTM Shah Alam
 • Menyediakan kertas kerja berkaitan Perunding bagi tujuan pembentangan dan kelulusan LP


Unit Pemantauan Dan Penguatkuasaan Kontrak Sebut Harga Dan Tender

 • Menguruskan aduan pertanyaan / permohonan kontrak yang diterima mengikut syarikat / pusat tanggungjawab / nombor kontrak bagi kes berikut:
  •  Perlanjutan tempoh serahan / kontrak
  •  Penambahan nilai perkhidmatan
  •  Penambahan kuantiti bekalan
  •  Perubahan terma bayaran kontrak
  •  Perubahan spesifikasi bekalan
  •  Kelulusan arahan perubahan kerja
 • Menyediakan kertas kerja untuk kelulusan pihak berkuasa melulus asal (Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga) bagi permohonan perubahan kontrak
 • Urusetia mesyuarat JKSH dan LP bagi kertas kerja perubahan kontrak
 • Menyediakan kertas kerja bagi permohonan yang perlu dipanjangkan ke Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) melalui system eGPA
 • Menyediakan surat makluman keputusan/dokumen kontrak tambahan dan surat- surat berkaitan aduan/pertanyaan/ perubahan kontrak kepada Pusat Tanggungjawab/ syarikat
 • Menguruskan permohonan dan pengesahan pelepasan Bon Pelaksanaan oleh pihak syarikat/ Pusat Tanggungjawab

   

Tn. Hj. Poazi Rosdi (C.A) (M) (CPFA)
Ketua Timbalan Bendahari - W54
Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset
UiTM Shah Alam

: 03-5544 3320
: 03-5544 3321
:

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET (BAHAGIAN PEROLEHAN)

BIL NAMA JAWATAN E-MEL HUBUNGI
1. HJ. POAZI BIN ROSDI (C.A) (M) (CFPA) KETUA TIMBALAN BENDAHARI (W54) 03-5544 3320
2. WAN NOORLINA BINTI WAN AHMAD PEMBANTU TADBIR KANAN (N22) 03-5544 3399
UNIT PANGGILAN SEBUTHARGA & TENDER
3. ZURAINI BINTI HASSAN (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5544 3329
4 CHE NURUL ASYIEKIN AZIATE BINTI CHE AZIZ PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3446
5. NUR SYAZWANI BINTI MOHAMAD ASPARUDDIN PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3341
6. KEKOSONGAN KETUA PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W28) @uitm.edu.my 03-5544 3478
7. AZLINA BINTI MOHAMMAD BAHARIN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22) 03-5544 3328
8. MAZLINA BINTI SALEH PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22) 03-5544 3328
9. MOHD ASWADILLAH BIN OTHMAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W19) 03-5544 3471
10. MOHAMAD SYAZWAN BIN ISMAIL PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W19) 03-5544 3456
11. FAIZAH BINTI RAHMAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W19) 03-5544 3471
12. AHMAD SAPRI BIN MOHD YASAP PEMBANTU OPERASI (N11) 03-5544 3471
UNIT PROSES SEBUTHARGA
13. ABDULLAH BIN HJ. ABDUL RAHMAN PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5544 3453
14. AHMAD FAIRUZ BIN ABU HASAN PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3325
15. MOHAMAD ZAKI BIN MUSA PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22) 03-5544 3336
16. MUHAMAD ALIFF FARHAN BIN RASHIDI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W17) 03-5544 3335
UNIT PENGUATKUASAAN
17. JUBINA BINTI RAMLI PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5544 3801
18. ABDUL HADI BIN MOHD RUBANI PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3336
19. MOHD FAUZI BIN BASIR PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22) 03-5521 1614
20. NORADILAH BINTI ISMAIL PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W19) 03-5544 3323
UNIT PROSES TENDER
21. ZAINI BIN AB AZID PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5544 3342
22. MOHD NADZRI BIN MOHAMED HAMDAN PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3458
23. HAZRIENA BINTI AZIZ PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5521 1390
24. INTAN SHAZWANI BINTI SHAPIE PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5521 1390
25. NORLIN MD ZAILANI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22) 03-5544 3324
26. KHAIRUL IMAN BIN MOHAMAD SIBON PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN (W22) 03-5544 3323
27. NURUL KHALIL BIN ARIFFIN PEMBANTU OPERASI (N11) 03-5521 1390
FAX 03-5544 3321

 

Sila Klik - CARTA ORGANISASI - JPPA (Perolehan)


Telah dikemaskini oleh Pn. Che Nurul Ashiekin Aziate pada 5 Oktober 2020


ASET


PENGENALAN

Jabatan ini bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan aset Universiti. Jabatan ini terletak berhampiran dengan pintu ke-2 (berhadapan Seksyen 7). jabatan ini terbahagi kepada 4 unit iaitu; Unit Pengurusan Harta Benda, Unit Pengurusan Pelupusan, Unit Pengurusan Kehilangan serta Unit Penguatkuasaan dan Kawalan. Jabatan ini diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari.

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengubalan dasar, pemantauan, pelaksanaan serta penguatkuasaan polisi pengurusan harta benda UiTM.

Unit Pengurusan Harta Benda

 • Bertanggungjawab atas pengurusan dan penyelenggaraan rekod harta benda alih Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam dan Pusat Tanggungjawab kendalian Unit Kewangan Zon 1 (Canseleri)
 • Menyelaras dan memantau gerak kerja pemeriksaan/ verifikasi harta benda UiTM serta pematuhan dasar perekodan dan pengendalian harta benda UiTM
 • Bertanggungjawab atas pelaporan pengurusan harta benda UiTM kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset UiTM (JPAKU) dan agensi pusat.

 

Unit Pengurusan Pelupusan Harta Benda

 • Menguruskan proses pelupusan harta benda mengikut tatacara pengurusan aset universiti
 • Melaksanakan pelupusan secara on-site ke atas harta benda yang rosak, lusuh dan tidak ekonomik untuk dibaiki oleh pihak universiti.

 

Unit Pengurusan Kehilangan Harta Benda

 • Pengurusan tindakan susulan ke atas pendokumentasian laporan kehilangan dengan pihak Pusat Tanggungjawab UiTM.
 • Mengemukakan kertas kerja laporan kehilangan kepada Sekretariat Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan.
 • Bertanggungjawab atas pelaporan kehilangan harta benda UiTM kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset UiTM (JPAKU) dan agensi pusat.

 

Unit Penguatkuasaan dan Kawalan

 • Menerajui inisiatif-inisiatif kualiti dan inovasi pengurusan harta benda.
 • Mengurus stor unit Pejabat Bendahari bagi keperluan kertas fotostat, fail pejabat dan borang kewangan terkawal untuk Pejabat Bendahari di kampus-kampus Shah Alam, Puncak Alam, Puncak Perdana dan Kampus Selayang.
 • Mengendalikan sesi taklimat dan menawarkan perkhidmatan bantuan/ khidmat nasihat pengurusan harta benda di Pusat Tanggungjawab.
 • Melaksanakan program/ lawatan penguatkuasaan dan pemantauan perlaksanaan serta penguatkuasaan polisi pengurusan harta benda dan stor unit UiTM.

   


Cik Zarina Hussin

Timbalan Bendahari

Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset
UiTM Shah Alam

: 03- 5544 3447
: 03- 5544 3321
:

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARIJABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET (BAHAGIAN ASET)

BIL NAMA JAWATAN E-MEL HUBUNGI
1. ZARINA BINTI HUSSIN TIMBALAN BENDAHARI (W48) 03-5544 3447
2. NUR FAIZAHTON BINTI FISAL PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5544 3343
3. HAJAR ASWATI BINTI ZAMHARI PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5544 3338
4. NUR HAZIMIN BINTI ABD. WAHAB PENOLONG AKAUNTAN KANAN (W32) 03-5544 3448
5. NIK NUR SYAHIRAH BINTI NIK OSTHMAN PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3337
6. WAN MOHAMAD NASIRUDDIN BIN WAN AB MANAS PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5521 1389
7. NOR AIDILFITRI BINTI ABDUL RASHID PEMBANTU TADBIR TERTINGGI (N26) 03-5543 8543
8. KHIRUDIN BIN SUPAR PENYELENGGARA STOR TERTINGGI (N26) 03-5543 8543
9. MOHD AZMI BIN MOHD SHOIB PENYELENGGARA STOR KANAN (N22) 03-5521 1668
10. NORISHAM BIN MOHD KASIM PENYELENGGARA STOR KANAN (N22) 03-5544 3450
11. MOHD NAFIS BIN ABDUL HALIN PENYELENGGARA STOR KANAN (N22) 03-5521 1668
12. AZRIZUL BIN MAHADI PENYELENGGARA STOR KANAN (N22) 03-5544 3450
13. MOHD NUR SHAIFUL ANUAR HASNOLHADI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W19) 03-5544 3449
14. MUHAMMAD NORADABI BIN ZAINAL PENYELENGGARA STOR (N19) 03-5543 8538
15. NOR MUHAMMAD FAREID BIN JAILANI PENYELENGGARA STOR (N19) 03-5543 8538
16. MOHD AZROL BIN IBRAHIM PENYELENGGARA STOR (N19) 03-5521 1694
FAX 03-5544 3321

 

CARTA ORGANISASI - JPPA (ASET)


Telah dikemaskini  oleh
Pn. Nur Hazimin Binti Abd. Wahab pada 21 OGOS 2020


UNIT JUALAN NOMBOR PENDAFTARAN KHAS

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (UNIT JUALAN NOMBOR PENDAFTARAN KHAS)

BIL NAMA JAWATAN E-MEL HUBUNGI
1. ZARINA BINTI HUSSIN TIMBALAN BENDAHARI (W48) 03-5544 3345
2. AHMAD FAISAL BIN MOHD YUNUS PENOLONG AKAUNTAN (W29) (JKK) 03-5544 3434
3. UMI SALAMAH BINTI MUKIT PENOLONG AKAUNTAN (W29) (JKK) CUTI BERSALIN
4. ASHADI BIN SAMUT PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3434
5. ERNI BINTI MUSTAFA BAKRI PEMBANTU TADBIR KANAN (N22) 03-5544 3345
6. SHAHRUL AFZAR BIN LAILI PENYELENGGARA STOR (N19) 03-5544 3345
FAX 03-5544 3321


Telah dikemaskini  oleh Cik Erni Binti Mustafa Bakri pada 27 OGOS 2020