PENGENALAN

Jabatan Kewangan Korporat (JKK), menjalankan aktiviti berkaitan dengan pengurusan kewangan dan pelaburan universiti. Bahagian ini terletak di Aras 3, Bangunan Canseleri UiTM Shah Alam dan kini diketuai oleh Ketua Timbalan Bendahari.

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

PENGURUSAN DAN LAPORAN ALIRAN TUNAI

 • Menguruskan aliran tunai Universiti.
 • Menyelaras pengeluaran surat-surat kuasa kewangan dan Pekeliling Bendahari berkaitan dengan dasar kewangan - Pengurusan Bayaran, Pengurusan Terimaan/Hasil dan Pelaburan.
 • Menyelaras penyeragaman, pemantauan pelaksanaan dan penambahbaikan dasar berkaitan dengan Pengurusan Bayaran, Pengurusan Terimaan/Hasil dan Pelaburan.
 • Menguruskan proses bayaran UiTM melalui sistem IBG - BIMB (Internet Banking)
 • Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaburan UiTM.
 • Menyelaras laporan Prestasi untuk Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia dan kementerian-kementerian yang berkaitan.

URUSAN PELABURAN
 • Mengurus dan memantau semua aktiviti pelaburan tunai yang dibuat secara jangka pendek dan jangka panjang termasuk Akaun Pelaburan Khas (SIA), simpanan tetap, unit amanah serta apa-apa produk pelaburan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Pelaburan.
 • Memantau prestasi Pengurus Dana.
 • Memantau prestasi kewangan anak syarikat UiTM melalui Jawatankuasa Pelaburan.

URUSAN KAWALAN KREDIT
 • Menyelaras pelaporan kredit cawangan daripada PTJ, UKZ dan kampus cawangan
 • Memantau prestasi kutipan kredit Universiti.
 • Memantau prestasi Debt Collector yang dilantik oleh Universiti.

   

En. Wan Hasmadi Wan Mohamed
Ketua Timbalan Bendahari (W54)

Jabatan Kewangan Korporat
Aras 3, Bangunan Canseleri
UiTM Shah Alam

: 03- 5544 3431
: 03- 5544 3302
:

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (JABATAN KEWANGAN KORPORAT)

BIL NAMA JAWATAN E-MEL HUBUNGI
1. WAN HASMADI BIN WAN MOHAMED KETUA TIMBALAN BENDAHARI (W54) 03-5544 3431
2. FATIAH HANOM BINTI MOHAMED TAUFEK SETIAUSAHA PEJABAT (N29) 03-5544 3491
3. MOHD HEZRI BIN MOHD SHAFIAN (C.A) (M) TIMBALAN BENDAHARI (W48) 03-5521 1683
4. ROS YATI BINTI SABERON (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN (W44) 03-5544 3288
5. AHMAD FAISAL BIN MOHD YUNUS PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3395
6. UMI SALAMAH BINTI MUKIT PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 8270
7. ROSNIZA BINTI RUSLI PENOLONG AKAUNTAN (W29) 03-5544 3395
8. SAFWAH BINTI BASIR PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (W19) 03-5544 3430
FAX 03-5544 3302

 

CARTA ORGANISASI - JABATAN KEWANGAN KORPORAT (JKK)


Telah dikemaskini oleh Pn. Rosniza Binti Rusli pada  19 OGOS 2020