PENGENALAN

Jawatankuasa Latihan dan Pembangunan Staf Pejabat Bendahari UiTM ini ditubuhkan bagi merancang pelan latihan kepada semua staf Pejabat Bendahari UiTM. Dengan wujudnya jawatankuasa ini semua aktiviti, program, bengkel yang melibatkan perancangan dapat dijalankan lebih teratur dan terancang.FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

  • Merancang dan mengadakan bengkel berkenaan panduan, pekeliling kepada staf Pejabat Bendahari.
  • Menyimpan rekod dan mengukurkan tahap prestasi staf berdasarkan latihan dan peperiksaan yang dilakukan melalui bengkel yang diadakan.
  • Sentiasa memastikan semua staf Pejabat Bendahari mempunyai nilai-nilai Integriti.

 

 

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF PEJABAT BENDAHARI UiTM


AKTIVITI YANG DIANJURKAN OLEH JAWATANKUASA LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF PEJABAT BENDAHARI UiTM


Nota: 
19 Ogos 2020 - 
Rezeki:Barakah Ataupun Tidak? Jom Mencari Halal