Paparan Pekeliling Bendahari Berdasarkan Tahun:

1991


1992


1993


1994


1995


1996


1997


1998


1999


2000


2001


2002


2003


2004


2005


2006


2007


2008


2010


2011


2012

BILANGAN 2 TAHUN 2012 (BATAL) - / BILANGAN 7 TAHUN 2018

2013

BILANGAN 7 TAHUN 2013 (BATAL) - / BILANGAN 10 TAHUN 2017

2014


2015


2016


2017


BILANGAN 2 TAHUN 2017 (BATAL) - / BILANGAN 5 TAHUN 2018
BILANGAN 9 TAHUN 2017 - PEKELILING BARU MENGENAI PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR BAGI STAF UiTM
BILANGAN 10 TAHUN 2017 - GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI, PELARASAN DAN TUNTUTAN PERBELANJAAN PELBAGAI YANG TELAH DIDAHULUKAN (PINDAAN BIL.7 2013)

2018BILANGAN 1 TAHUN 2018 - POLISI PERAKAUNAN DALAM PERUBAHAN DASAR PERAKAUNAN, PERUBAHAN ANGGARAN PERAKAUNAN DAN KESILAPAN TEMPOH TERDAHULU
BILANGAN 2 TAHUN 2018 - POLISI PERAKAUNAN PENIKTIRAFAN PENGHUTANG PECAH KONTRAK UiTM
BILANGAN 3 TAHUN 2018 - TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UiTM
BILANGAN 4 TAHUN 2018 - TATACARA PENGURUSAN STOR UiTM - KATEGORI STOR UNIT
BILANGAN 5 TAHUN 2018 - PENSTRUKTURAN SEMULA HASIL DALAMAN BAGI TAHUN 2018 UiTM (PINDAAN BIL.2 2017)
BILANGAN 6 TAHUN 2018 - GARIS PANDUAN DASAR SUPPLEMENTARI UiTM
BILANGAN 7 TAHUN 2018 - TATACARA PENGURUSAN PELUPUSAN ASET TAK ALIH UiTM (PINDAAN BIL.2 2012)

Telah dikemaskini pada 31 Januari 2019

2020


Paparan Pekeliling Bendahari Berdasarkan Jabatan Pejabat Bendahari:

Jabatan Belanjawan Universiti (JBU)


BILANGAN 6 TAHUN 2018 - GARIS PANDUAN DASAR SUPPLEMENTARI UiTM

Jabatan Kewangan Korporat (JKK)


BILANGAN 10 TAHUN 2017 - GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI, PELARASAN DAN TUNTUTAN PERBELANJAAN PELBAGAI YANG TELAH DIDAHULUKAN
BILANGAN 5 TAHUN 2018 - PENSTRUKTURAN SEMULA HASIL DALAMAN BAGI TAHUN 2018 UiTM (PINDAAN BIL.2 2017)

Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset (JPPA)


BILANGAN 1 TAHUN 2019 - PENSTRUKTURAN SEMULA JAWATANKUASA PELUPUSAN ASET ALIH UiTM DAN JAWATANKUASA PELUPUSAN ASET TAK ALIH UiTM
BILANGAN 2 TAHUN 2019 - PINDAAN KUASA MELULUS MENERIMA HARTA SUMBANGAN UiTM


Jabatan Pengurusan Akaun & Sistem Kewangan (JPASK)


BILANGAN 1 TAHUN 2018 - POLISI PERAKAUNAN DALAM PERUBAHAN DASAR PERAKAUNAN, PERUBAHAN ANGGARAN PERAKAUNAN DAN KESILAPAN TEMPOH TERDAHULU
BILANGAN 2 TAHUN 2018 - POLISI PERAKAUNAN PENIKTIRAFAN PENGHUTANG PECAH KONTRAK UiTM

Jabatan Pengurusan Kewangan Pelajar (JPKP)


Jabatan Gaji & Kewangan Staf (JGKS)


Jabatan Dasar & Kewangan Ibu Pejabat (JDKIP)


Jabatan Pengurusan Akaun Amanah (JPAA)


Jabatan Pengurusan Kewangan & Pembangunan Fasiliti (JPKPF)


****Ruangan ini masih dalam proses penyelenggaraan