PENGENALAN

Jabatan ini terdiri daripada Unit Pengurusan Dasar, Unit Pengurusan Pentadbiran dan Unit Pengurusan Kualiti. Jabatan ini terletak di Aras 3 Bangunan Canseleri yang diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari Kanan.
FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

 • Merancang dan menyelia pengurusan pentadbiran dengan cekap dan teratur
 • Memastikan proses pengendalian surat, mesyuarat, taklimat, seminar, pengeluaran surat pekeliling Pejabat Bendahari dijalankan dengan teratur dan sistematik.
 • Mentadbir hal ehwal Pengurusan Sumber Manusia dengan lebih efisien dan sistematik.
 • Memastikan semua staf Pejabat Bendahari mematuhi peraturan kod etika staf mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Universiti.
 • Menyemak Laporan Pencapaian Perlaksanaan Perancangan Strategik Bulanan.
 • Memantau Petunjuk Prestasi (KPI) Pejabat Bendahari dengan lebih sistematik.
 • Menyelenggara dan mengemaskini maklumat Pejabat Bendahari di Portal Kewangan Pejabat Bendahari.

 

Hj. Poazi Rosdi (C.A) (M), CPFA
Timbalan Bendahari Kanan
Jabatan Dasar & Kewangan Ibu Pejabat
Pejabat Bendahari
UiTM Shah Alam

: 03- 5544 3390
: 03- 5544 3302
:

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (JABATAN DASAR & KEWANGAN IBU PEJABAT)

BIL NAMA JAWATAN HUBUNGI
1. HJ. POAZI BIN ROSDI (C.A) (M) TIMBALAN BENDAHARI KANAN 03-5544 3390
2. SITI HELWANA BINTI YUSRI (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5521 1485
3. ASHADI BIN SAMUT PENOLONG AKAUNTAN - KUALITI 03-5544 8270
4. JAMALIAH BINTI JAAFAR PENOLONG AKAUNTAN - DASAR 03-5543 8578
5. KHAIRUNISA BINTI YAZID PENOLONG AKAUNTAN - DASAR 03-5521 1685
6. NOR HAIYUN ABDUL MANAN PEMBANTU TADBIR - PENTADBIRAN 03-5544 3310
7. SITI NOOR SURAYA BINTI SAID PEMBANTU TADBIR - PENTADBIRAN 03-5544 3310
8. MOHAMAD ZULKARNAINE SUFAAT PEMBANTU OPERASI 03-5544 8270
  FAX   03-5544 3302

 

CARTA ORGANISASI - JABATAN DASAR & KEWANGAN IBU PEJABAT


Telah dikemaskini pada 25 April 2017

PENGENALAN

Jabatan ini bertanggungjawab menguruskan gaji dan kewangan staf (pinjaman kenderaan dan komputer). Jabatan ini juga dikenali sebagai Unit Kewangan Zon 15. Jabatan ini terletak di Aras 1 Bangunan Hotel Katering Lama (HOTCAT) dan diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari Kanan.
FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

UNIT GAJI

 • Membuat bayaran gaji dan emolumen bagi kakitangan tetap, kontrak, sambilan dan sementara, elaun syarahan sambilan, elaun lebih masa, elaun atas talian, elaun penyelamat renang, ganjaran staf kontrak dan ganjaran gantian cuti rehat.
 • Menguruskan potongan gaji di atas kehendakl undang-undang KWSP, PCB, PERKESO Pension, SOCSO, peraturan perkhidmatan, perintah mahkamah, bayaran kepada Kerajaan (hospital, biasiswa/pinjaman, denda ke atas pegawai pegawai awam), simpanan (Tabung Haji, ASN dan ASB).
 • Menyediakan maklumat pendapatan dan sijil berhutang untuk proses persaraan wajib/pilihan, berhenti, cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji dan cuti belajar.
 • Menyediakan dan mengeluarkan Penyata Pendapatan Tahunan kakitangan.


UNIT PINJAMAN KENDERAAN DAN KOMPUTER

 • Memproses permohonan pinjaman pembiayaan pembeliaan kenderaan/ komputer peribadi staf.cations
 • Membuat pembayaran bagi permohonan yang telah diluluskan.
 • Mengagihkan dokumen perjanjian kepada peminjam kepada penjamin.
 • Menyelenggara Akaun Siberhutang.
 • Mengeluarkan Penyata Baki Peminjam setiap tahun.
 • Mengeluarkan surat pelepasan kepada peminjam yang telah menyelesaikan pinjaman

 Pn. Hjh. Nor Hanizan Khalid
Timbalan Bendahari Kanan

Jabatan Gaji dan Kemudahan Staf
UiTM Shah Alam

: 03- 5544 3318
: 03- 5544 3303
:

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (JABATAN GAJI DAN KEWANGAN STAF)

BIL NAMA JAWATAN HUBUNGI
JABATAN GAJI DAN KEMUDAHAN STAF    
1. HJH. NOR HANIZAN BINTI KHALID TIMBALAN BENDAHARI KANAN 03-5544 3318
PENTADBIRAN AM    
2. RAHIMAH BTE HAJI BUJANG PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5543 7947
3. MOHD SHAHRIZAN BIN RAZLAN PEMBANTU OPERASI 03-5543 7947
GAJI STAF TETAP    
1. NORHAFIZAH BINTI CHE MAT (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5521 1349
2. NORHAYATI BINTI ISMAIL PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3350
3. ALINA BINTI ARIFFIN PENOLONG AKAUNTAN 03-5521 1398
4. ZIZI ITZMAN BIN TUNOT PENOLONG AKAUNTAN 03-5521 1391
5. NURSHAHIDA BINTI MHD KAMAL PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3351
6. ALIMA BINTI AHMAD PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3307
7. NORAIN BINTI SAHABAT DIN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3307
8. NORHAMIZAH BINTI MOHMAD SHAR PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3351
9. NOOR SHAIDATUL EZZA BINTI MOHD FUZI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3351
10. MOHD NOR SHAHLAN BIN SUHADI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3307
PERSARAAN
11. HANARIZAH BINTI AHMAD PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3514
POTONGAN GAJI, PELARASAN & PENYESUAIAN AKAUN
12. NORLEYDIAINI BINTI DAUD PENOLONG AKAUNTAN KANAN 03-5521 1391
13. SALWA FARHATI BINTI YAAKOB PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3304
14. AZURA BINTI MOKLAS PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3304
15. HAMIDAH BINTI AHMAD PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3304
GAJI STAF KONTRAK, TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA & SYARAHAN SAMBILAN
16. NOOR FAIZATUL FARIZA BINTI MOHD ISA (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5544 3433
GAJI STAF KONTRAK    
17. FAZLIANA BINTI BAJURI PENOLONG AKAUNTAN 03-5543 8580
18. NUR ADILA NADIA BINTI RAMLI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5543 8508
TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA & SYARAHAN SAMBILAN    
19. HJ. SHAMSUL AKMAL BIN SAIBU PENOLONG AKAUNTAN KANAN 03-5544 3350
20. ZURAIDAH BINTI MD DIN PENOLONG AKAUNTAN 03-5543 8579
UNIT PINJAMAN KENDERAAN & KOMPUTER    
21. GHAZALI BIN ABD WAHAB PENOLONG AKAUNTAN KANAN 03-5544 3348
22. NORAZLAN BIN ABU BAKAR PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3354
23. FAZILAH BINTI MOHD SALLEH PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3309
24. HALIJAH BINTI IBRAHIM PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3349
  FAX   03-5544 3303

 

CARTA ORGANISASI - JABATAN GAJI DAN KEWANGAN STAF

Telah dikemaskini pada 8 OGOS 2017

PENGENALAN

Bahagian ini bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan harta benda Universiti. Bahagian ini terletak berhampiran dengan pintu ke-2 (berhadapan Seksyen 7). Bahagian ini terbahagi kepada 4 unit iaitu; Unit Pengurusan Harta Benda, Unit Pengurusan Pelupusan, Unit Pengurusan Kehilangan serta Unit Penguatkuasaan dan Kawalan. Bahagian ini diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari Kanan.

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Bahagian ini bertanggungjawab terhadap pengubalan dasar, pemantauan, pelaksanaan serta penguatkuasaan polisi pengurusan harta benda UiTM.

Unit Pengurusan Harta Benda

 • Bertanggungjawab atas pengurusan dan penyelenggaraan rekod harta benda alih Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam dan Pusat Tanggungjawab kendalian Unit Kewangan Zon 1 (Canseleri)
 • Menyelaras dan memantau gerak kerja pemeriksaan/ verifikasi harta benda UiTM serta pematuhan dasar perekodan dan pengendalian harta benda UiTM
 • Bertanggungjawab atas pelaporan pengurusan harta benda UiTM kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset UiTM (JPAKU) dan agensi pusat.

 

Unit Pengurusan Pelupusan Harta Benda

 • Menguruskan proses pelupusan harta benda mengikut tatacara pengurusan aset universiti
 • Melaksanakan pelupusan secara on-site ke atas harta benda yang rosak, lusuh dan tidak ekonomik untuk dibaiki oleh pihak universiti.

 

Unit Pengurusan Kehilangan Harta Benda

 • Pengurusan tindakan susulan ke atas pendokumentasian laporan kehilangan dengan pihak Pusat Tanggungjawab UiTM.
 • Mengemukakan kertas kerja laporan kehilangan kepada Sekretariat Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan.
 • Bertanggungjawab atas pelaporan kehilangan harta benda UiTM kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset UiTM (JPAKU) dan agensi pusat.

 

Unit Penguatkuasaan dan Kawalan

 • Menerajui inisiatif-inisiatif kualiti dan inovasi pengurusan harta benda.
 • Mengurus stor unit Pejabat Bendahari bagi keperluan kertas fotostat, fail pejabat dan borang kewangan terkawal untuk Pejabat Bendahari di kampus-kampus Shah Alam, Puncak Alam, Puncak Perdana dan Kampus Selayang.
 • Mengendalikan sesi taklimat dan menawarkan perkhidmatan bantuan/ khidmat nasihat pengurusan harta benda di Pusat Tanggungjawab.
 • Melaksanakan program/ lawatan penguatkuasaan dan pemantauan perlaksanaan serta penguatkuasaan polisi pengurusan harta benda dan stor unit UiTM.


En. Mohamad Rahimi Aziz (C.A) (M)
Timbalan Bendahari

Bahagian Pengurusan Harta Benda
UiTM Shah Alam

: 03- 5544 3447
: 03- 5544 3321
:

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (PENGURUSAN HARTA BENDA)

BIL NAMA JAWATAN HUBUNGI
1. MOHAMAD RAHIMI AZIZ (C.A) (M) TIMBALAN BENDAHARI 03-5544 3447
2. AZMAN BIN BUJAL (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5544 3338
3. NORHAYATI BINTI ISMAIL PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3448
4. NIK NUR SYAHIRAH BINTI NIK OSTHMAN PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3337
5. WAN MOHAMAD NASIRUDDIN BIN WAN AB MANAS PENOLONG AKAUNTAN 03-5521 1389
6. SHAARI BIN ISMAIL PENYELENGGARA STOR TERTINGGI 03-5521 1668
7. FAIZAH BINTI RAHMAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3454
8. MOHAMAD YUNUS BIN ZAKARIAH PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5544 3454
9. OTHMAN BIN SAMAN PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5543 8543
10. ZAINUDDIN BIN DAUD PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5543 8543
11. MOHD AZMI BIN MOHD SHOIB PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5521 1668
12. KHIRUDIN BIN SUPAR PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5544 3450
13. NORISHAM BIN MOHD KASIM PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5521 1694
14. MOHD. NAFIS BIN ABDUL HALIN PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5544 3449
15. AZRIZUL BIN MAHADI PENYELENGGARA STOR 03-5544 3450
16. SHAHRUL AFZAR BIN LAILI PENYELENGGARA STOR 03-5544 3449
17. MUHAMMAD NORADABI BIN ZAINAL PENYELENGGARA STOR 03-5543 8538
18. NOR MOHAMMAD FAREID BIN JAILANI PENYELENGGARA STOR 03-5543 8538
19. MOHD AZROL BIN IBRAHIM PENYELENGGARA STOR 03-5521 1694
  FAX   03-5544 3321

 

CARTA ORGANISASI - BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA BENDA


Dikemaskini pada 24 Ogos 2916

PEROLEHAN

PENGENALAN

Secara umumnya, jabatan ini merupakan pusat utama pengurusan perolehan. Jabatan ini diketuai oleh Ketua Timbalan Bendahari. Jabatan ini terbahagi kepada tiga unit iaitu; Unit Panggilan Tender, Unit Proses Tender dan Unit Penguatkuasaan.


FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB


UNIT PANGGILAN TENDER


 • Membuat pelawaan tender bagi semua bentuk bekalan, kerja-kerja dan perkhidmatan.
 • Menguruskan pendaftaran maklumat bank syarikat dan pembekal.


UNIT PROSES TENDER

 • Menguruskan proses perolehan.
 • Bertindak sebagai Sekrtariat Jawatankuasa Tender.
 • Menguruskan permohonan perolehan secara terus.


UNIT PENGUATKUASAAN

 • Memantau dan menguatkuasakan kontrak tender sedia ada.
 • Memastikan ke semua proses perolehan memenuhi kehendak undang-undang dan peraturan.

 

Pn. Hjh. Azmahton Dato' Haji Seroji
Ketua Timbalan Bendahari
Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset
UiTM Shah Alam

: 03- 5544 3399
: 03- 5544 3321
:

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET - UNIT PEROLEHAN)

BIL NAMA JAWATAN HUBUNGI
UNIT PANGGILAN SEBUTHARGA & TENDER    
1. HJH. AZMAHTON BINTI DATO' HJ. SEROJI KETUA TIMBALAN BENDAHARI 03-5544 3399
2. NORAISYAH BINTI SAHAK PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT 03-5544 3399
3. ZURAINI BINTI HASSAN PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5544 3329
4. CHE NURUL ASYIEKIN AZIATE BINTI CHE AZIZ PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3456
5. ANUAR BIN YAHAYA PEMBANTU TADBIR KEWANGAN TERTINGGI 03-5544 3478
6. NORLELA BINTI KAMARUDIN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN TERTINGGI 03-5544 3478
7. AZLINA BINTI MOHAMMAD BAHARIN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3328
8. MAZLINA BINTI SALEH PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3328
9. MOHD ASWADILLAH BIN OTHMAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3471
10. NUR SYAZWANI BINTI MOHAMAD ASPARUDDIN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3471
11. NURUL KHALIL BIN ARIFFIN PEMBANTU OPERASI 03-5544 3471
12. AHMAD SAPRI BIN MOHD YASAP PEMBANTU OPERASI 03-5544 3471
UNIT PROSES SEBUTHARGA    
1. SUMASNI BINTI SULAIMAN PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5544 3453
2. WAN HAZIZAH BINTI WAN YUSOFF PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3335
3. AZRAEE BIN HARUN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3336
4. MOHAMAD ZAKI BIN MUSA PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3336
5. AHMAD FAIRUZ BIN ABU HASAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5521 1390
UNIT PENGUATKUASAAN    
1. JUBINA BINTI RAMLI PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5544 3801
2. MOHD FAUZI BIN BASIR PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3323 
3. NORADILAH BINTI ISMAIL PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3323
UNIT PROSES TENDER    
1. ZAINI BIN ABDUL AZID PENOLONG BENDAHARI 03-5544 3342
2. MOHD NADZRI BIN MOHAMED HAMDAN PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3458
3. HAZRIENA BINTI AZIZ PENOLONG AKAUNTAN 03-5521 1390
4. NORLIN MD ZAILANI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3324
5. KHAIRUL IMAN BIN MOHAMAD SIBON PEMBANTU TADBIR KEWANGAN KANAN 03-5544 3323
6. INTAN SHAZWANI BINTI SHAPIE PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5521 1390
7. MOHD YUSRI BIN HASIM PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3455
UNIT GST    
1. AINA SYAKIRAH BINTI MOHD NONG PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5544 3341
UNIT e-PROCUREMENT    
1. MOHD ZAFFUR BIN AZAHAR NAZRI PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5521 1691
2. IBRAHIM FADZLY BIN HARUN PENOLONG BENDAHARI 03-5521 1693
3. MOHD RAFIDI BIN MOHD SAMAN PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3373
4. MUHAMMAD ZULHILMI BIN MOHD HANAFIAH PENOLONG AKAUNTAN 03-5521 1692
  FAX   03-5544 3321

 

CARTA ORGANISASI - JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET - UNIT PEROLEHAN


Dikemaskini pada 25 April 2017