Panduan Pengguna PDF Print E-mail

 

  • PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI
   Staf yang ditugaskan untuk mengendalikan sesuatu projek atau aktiviti yang diluluskan oleh UiTM, boleh memohon pendahuluan pelbagai untuk membeli barang/ perkhidmatan bagi menjayakan atau menyiapkan projek berkenaan.

 

  • PENGGUNAAN MENU PRESTASI BAYARAN
   Penjanaan laporan prestasi bayaran oleh Unit Kewangan dan Bendahari Cawangan/ Kampus Kota bagi tujuan pemantauan proses bayaran dilaksanakan mengikut Piagam Pelanggan Pejabat Bendahari.

 

 • DOKUMEN LENGKAP BAGI TUJUAN PEMBAYARAN
  Borang Peruntukan PB 3/80 (Pindaan 1/2002) tidak diperlukan bagi bayaran yang menggunakan Peruntukan Akaun Amanah/ Perundingan/ Penyelidikan TETAPI hendaklah disertakan dengan surat/ minit mesyuarat kelulusan Jawatankuasa Amanah yang berkaitan)