PENGENALAN

Jabatan Penjanaan Pendapatan menjalankan aktiviti berkaitan dengan pengurusan kewangan dan pelaburan universiti. Bahagian ini terletak di Aras 3 Bangunan Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin UiTM Shah Alam dan diketuai oleh Timbalan Bendahari Kanan.

 


FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

PENGURUSAN DAN LAPORAN ALIRAN TUNAI

  • Menguruskan aliran tunai universiti.
  • Menyelaras pengeluaran surat-surat kuasa kewangan dan pekeliling Bendahari berkaitan dasar kewangan.
  • Menyelaras penyeragaman, pemantauan perlaksanaan dan penambahbaikan dasar.
  • Menguruskan proses bayaran UiTM melalui sistem IBG - BIMB (Internet Banking)
  • Menguruskan mesyuarat seperti Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan (JKP), Jawatankuasa Pelaburan, Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) dan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan- UiTM (JPAKU)
  • Menyelaras semua pelaporan berkaitan dengan hal ehwal kewangan universiti serta Ringkasan Eksekutif mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan (JKP) dan Jawatankuasa Pelaburan untuk perakuan Lembaga Pengarah Universiti.
  • Menyelaras Laporan Prestasi untuk Kementerian Pengajian Tinggi dan Unit Pemodenan Tadbiran serta Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).


URUSAN PELABURAN

  • Mengurus dan memantau semua aktiviti pelaburan tunai yang dibuat secara jangka pendek dan jangka panjang termasuk Akaun Pelaburan Khas (SIA), simpanan tetap, unit amanah serta apa-apa produk pelaburan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Pelaburan.
  • Menyelaras aktiviti anak Syarikat UiTM 

En. Wan Hasmadi Wan Mohamed
Ketua Timbalan Bendahari
Jabatan Penjanaan Pendapatan
UiTM Shah Alam

: 03- 5544 3431
: 03- 5544 3302
:

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (JABATAN PENJANAAN PENDAPATAN)

BIL NAMA JAWATAN HUBUNGI
1. WAN HASMADI BIN WAN MOHAMED KETUA TIMBALAN BENDAHARI 03-5544 3431
2. FATIHAH HANOM BINTI MOHAMED TAUFEK SETIAUSAHA PEJABAT 03-5544 3491
3. MOHD HEZRI BIN MOHD SHAFIAN (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5544 1683
4. HERNI BINTI RAHMAT (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5544 3357
5. ROS YATI BINTI SABERON (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI 03-5544 3288
6. AHMAD FAISAL BIN MOHD YUNUS PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3395
7. UMI SALAMAH BINTI MUKIT PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 8270
8. NORAZERIN BINTI SAHAR PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3430
9. ROSNIZA BINTI RUSLI PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3395
  FAX   03-5544 3302

 

CARTA ORGANISASI - JABATAN PENJANAAN PENDAPATAN


Telah dikemaskini pada 30 Disember 2016