12 Fungsi Utama PDF Print E-mail
 1. Pengurusan Perancangan & Belanjawan.
 2. Pengurusan Gaji & Kemudahan Staf.
 3. Pengurusan Akaun & Sistem.
 4. Pengurusan Perolehan.
 5. Pengurusan Harta Benda.
 6. Pengurusan Akaun Amanah, Penyelidikan dan Perundingan.
 7. Pengurusan Kewangan Pembangunan & Penyelenggaraan.
 8. Pengurusan Kewangan Pelajar.
 9. Pengurusan Kewangan Korporat.
 10. Pengurusan Kewangan Zon.
 11. Pengurusan Kewangan Cawangan.
 12. Pengurusan Dasar, Pentadbiran dan Kualiti.