1. Belanjawan.
  2. Bayaran.
  3. Perolehan Bekalan & Perkhidmatan.
  4. Akaun & Sistem.
  5. Penerimaan.
  6. Pengurusan Harta Benda.
  7. Kemudahan Staf
  8. Pendahuluan & Pelarasan.
  9. Pentadbiran.