SENARAI AHLI JAWATANKUASA INTEGRITI PEJABAT BENDAHARI UiTM


     
BIL NAMA & JAWATAN GAMBAR    
1.
Nama : Cik Junita Binti Jamaludin
Jawatan  : Pengerusi Jawatankuasa Integriti
Jawatan Hakiki : Timbalan Bendahari Kanan
Tempat  : Jabatan Pengurusan Kewangan Pembangunan & Fasiliti

2.
Nama : Pn. Hjh. Ros Mini Binti Ismail
Jawatan  : Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Integriti
Jawatan Hakiki : Timbalan Bendahari
Tempat  : Unit Kewangan Zon 8

3.
Nama : Pn. Shalezah Binti Shafe'e
Jawatan  : Bendahari Jawatankuasa Integriti
Jawatan Hakiki : Timbalan Bendahari
Tempat  : Jabatan Belanjawan Universiti

4.
Nama : Pn. Norhazlinda Binti Tukiran
Jawatan  : Ahli Jawatankuasa Integriti
Jawatan Hakiki : Penolong Bendahari Kanan
Tempat  : Jabatan Pengurusan Akaun & Sistem Kewangan

5.
Nama : Pn. Norhafizah Binti Che Mat
Jawatan  : Ahli Jawatankuasa Integriti
Jawatan Hakiki : Penolong Bendahari Kanan
Tempat  : Unit Kewangan Zon 17

6.
Nama : Pn. Intan Baizah Binti Abd Aziz
Jawatan  : Ahli Jawatankuasa Integriti
Jawatan Hakiki : Penolong Bendahari
Tempat  : Unit Kewangan Zon 17

Kini, perkhidmatan Pejabat Bendahari terdapat di semua fakulti dan bahagian di Shah Alam serta 26 buah kampus melalui unit kewangan zon dan pejabat bendahari cawangan masing-masing. Dengan hal ini ia dapat memastikan sumber kewangan diurus tadbir dengan sebaik mungkin melalui struktur dan proses yang kemas dan berkesan dalam mendokong hasrat UiTM untuk menjadi universiti yang unggul.

 

 

Dr. Hj. Mohd Anuar Mazuki (PhD, C.A (M), CFP TM) 
Bendahari

Pejabat Bendahari
UiTM Shah Alam

: 03- 5544 2007
: 03- 5544 2277
:

 

 AMANAT BENDAHARI

 

BENDAHARI UiTM

BIL NAMA JAWATAN HUBUNGI
1. DR. HJ. MOHD ANUAR BIN MAZUKI (PhD, (C.A) (M), CFP TM) BENDAHARI 03-5544 2007
2. SHREE ROZEANNE BINTI SULAIMAN SETIAUSAHA PEJABAT KANAN 03-5544 2277
  FAX   03-5544 3302

 

CARTA ORGANISASI - PEJABAT BENDAHARI

 

Mantan-Mantan Bendahari

1. Pn. Aliah Binti Mohd Yassin (1973-1976)

 

2. En. Ahmad Faisal Bin Abdul Rahman (1976-1978)

 

3. Tn. Hj. Abdul Sofi Bin Mohamed Nor (1978-1993)

 

4. Cik. Hjh. Siha Binti Saad (1993-2005)

 

5. Tn. Hj. Sanip Bin Wahid (2005-2016)

Dikemaskini pada 8 Februari 2017

STRUKTUR PEJABAT BENDAHARI

Pejabat Bendahari, Universiti Teknologi MARA Shah Alam merupakan nadi utama dalam Pengurusan Kewangan universiti. Ianya ditubuhkan berdasarkan kepada:

 • Keperluan perundangan
 • Perkhidmatan   
 • Pembangunan dan Pengurusan Sumber   
 • KawalanPenilaian Prestasi

Pengurusan Pejabat Bendahari di bahagikan seperti berikut:

 • Bahagian Pengurusan Perancangan dan Belanjawan
 • Bahagian Gaji dan Kemudahan Staf
 • Bahagian Pengurusan Akaun dan Sistem
 • Bahagian Pengurusan Perolehan
 • Bahagian Pengurusan Harta Benda
 • Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti
 • Bahagian Pengurusan Kewangan Pelajar
 • Bahagian Pengurusan Kewangan Korporat
 • Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Kualiti
 • Bahagian Akaun Amanah, Penyelidikan dan Perundingan
 • Bahagian Kewangan Zon
 • Pengurusan Kewangan UiTM Negeri

Fungsi Pejabat Bendahari

Pengurusan kewangan universiti terbahagi kepada 3 fungsi utama iaitu:

 • Penentuan skop dan dasar pengurusan kewangan perancangan dan belanjawan, perakaunan, pengurusan rekod dan menyediakan perkhidmatan kewangan utama.
 • Penyediaan garis panduan dan prosedur akta, arahan dan piawaian yang sedang berkuatkuasa.
 • Penyediaan struktur organisasi dan kawalan-kawalan kewangan yang berkesan dan berakauntabiliti.