DASAR KUALITI PDF Print E-mail

Melaksanakan sistem pengurusan kewangan secara profesional, cekap, berkesan dan bertanggungjawab ke atas perancangan, perlaksanaan program dan penambahbaikan secara berterusan untuk menjadi jabatan yang unggul, berhemah dan profesional.


KUALITI UNTUK SEMUA, AKAUNTABILITI BERSAMA adalah merupakan teras perkhidmatan bagi memenuhi kepuasan pelanggan.