STRUKTUR PEJABAT BENDAHARI

Pejabat Bendahari, Universiti Teknologi MARA Shah Alam merupakan nadi utama dalam Pengurusan Kewangan universiti. Ianya ditubuhkan berdasarkan kepada:

 • Keperluan perundangan
 • Perkhidmatan   
 • Pembangunan dan Pengurusan Sumber   
 • KawalanPenilaian Prestasi

Pengurusan Pejabat Bendahari di bahagikan seperti berikut:

 • Bahagian Pengurusan Perancangan dan Belanjawan
 • Bahagian Gaji dan Kemudahan Staf
 • Bahagian Pengurusan Akaun dan Sistem
 • Bahagian Pengurusan Perolehan
 • Bahagian Pengurusan Harta Benda
 • Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti
 • Bahagian Pengurusan Kewangan Pelajar
 • Bahagian Pengurusan Kewangan Korporat
 • Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Kualiti
 • Bahagian Akaun Amanah, Penyelidikan dan Perundingan
 • Bahagian Kewangan Zon
 • Pengurusan Kewangan UiTM Negeri

Fungsi Pejabat Bendahari

Pengurusan kewangan universiti terbahagi kepada 3 fungsi utama iaitu:

 • Penentuan skop dan dasar pengurusan kewangan perancangan dan belanjawan, perakaunan, pengurusan rekod dan menyediakan perkhidmatan kewangan utama.
 • Penyediaan garis panduan dan prosedur akta, arahan dan piawaian yang sedang berkuatkuasa.
 • Penyediaan struktur organisasi dan kawalan-kawalan kewangan yang berkesan dan berakauntabiliti.