PENGENALAN

Bahagian ini bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan harta benda Universiti. Bahagian ini terletak berhampiran dengan pintu ke-2 (berhadapan Seksyen 7). Bahagian ini terbahagi kepada 4 unit iaitu; Unit Pengurusan Harta Benda, Unit Pengurusan Pelupusan, Unit Pengurusan Kehilangan serta Unit Penguatkuasaan dan Kawalan. Bahagian ini diketuai oleh seorang Timbalan Bendahari Kanan.

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Bahagian ini bertanggungjawab terhadap pengubalan dasar, pemantauan, pelaksanaan serta penguatkuasaan polisi pengurusan harta benda UiTM.

Unit Pengurusan Harta Benda

 • Bertanggungjawab atas pengurusan dan penyelenggaraan rekod harta benda alih Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam dan Pusat Tanggungjawab kendalian Unit Kewangan Zon 1 (Canseleri)
 • Menyelaras dan memantau gerak kerja pemeriksaan/ verifikasi harta benda UiTM serta pematuhan dasar perekodan dan pengendalian harta benda UiTM
 • Bertanggungjawab atas pelaporan pengurusan harta benda UiTM kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset UiTM (JPAKU) dan agensi pusat.

 

Unit Pengurusan Pelupusan Harta Benda

 • Menguruskan proses pelupusan harta benda mengikut tatacara pengurusan aset universiti
 • Melaksanakan pelupusan secara on-site ke atas harta benda yang rosak, lusuh dan tidak ekonomik untuk dibaiki oleh pihak universiti.

 

Unit Pengurusan Kehilangan Harta Benda

 • Pengurusan tindakan susulan ke atas pendokumentasian laporan kehilangan dengan pihak Pusat Tanggungjawab UiTM.
 • Mengemukakan kertas kerja laporan kehilangan kepada Sekretariat Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan.
 • Bertanggungjawab atas pelaporan kehilangan harta benda UiTM kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset UiTM (JPAKU) dan agensi pusat.

 

Unit Penguatkuasaan dan Kawalan

 • Menerajui inisiatif-inisiatif kualiti dan inovasi pengurusan harta benda.
 • Mengurus stor unit Pejabat Bendahari bagi keperluan kertas fotostat, fail pejabat dan borang kewangan terkawal untuk Pejabat Bendahari di kampus-kampus Shah Alam, Puncak Alam, Puncak Perdana dan Kampus Selayang.
 • Mengendalikan sesi taklimat dan menawarkan perkhidmatan bantuan/ khidmat nasihat pengurusan harta benda di Pusat Tanggungjawab.
 • Melaksanakan program/ lawatan penguatkuasaan dan pemantauan perlaksanaan serta penguatkuasaan polisi pengurusan harta benda dan stor unit UiTM.


En. Mohamad Rahimi Aziz (C.A) (M)
Timbalan Bendahari

Bahagian Pengurusan Harta Benda
UiTM Shah Alam

: 03- 5544 3447
: 03- 5544 3321
:

 

SENARAI NAMA STAF PEJABAT BENDAHARI (PENGURUSAN HARTA BENDA)

BIL NAMA JAWATAN HUBUNGI
1. MOHAMAD RAHIMI AZIZ (C.A) (M) TIMBALAN BENDAHARI 03-5544 3447
2. AZMAN BIN BUJAL (C.A) (M) PENOLONG BENDAHARI KANAN 03-5544 3338
3. NORHAYATI BINTI ISMAIL PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3448
4. NIK NUR SYAHIRAH BINTI NIK OSTHMAN PENOLONG AKAUNTAN 03-5544 3337
5. WAN MOHAMAD NASIRUDDIN BIN WAN AB MANAS PENOLONG AKAUNTAN 03-5521 1389
6. SHAARI BIN ISMAIL PENYELENGGARA STOR TERTINGGI 03-5521 1668
7. FAIZAH BINTI RAHMAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN 03-5544 3454
8. MOHAMAD YUNUS BIN ZAKARIAH PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5544 3454
9. OTHMAN BIN SAMAN PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5543 8543
10. ZAINUDDIN BIN DAUD PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5543 8543
11. MOHD AZMI BIN MOHD SHOIB PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5521 1668
12. KHIRUDIN BIN SUPAR PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5544 3450
13. NORISHAM BIN MOHD KASIM PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5521 1694
14. MOHD. NAFIS BIN ABDUL HALIN PENYELENGGARA STOR KANAN 03-5544 3449
15. AZRIZUL BIN MAHADI PENYELENGGARA STOR 03-5544 3450
16. SHAHRUL AFZAR BIN LAILI PENYELENGGARA STOR 03-5544 3449
17. MUHAMMAD NORADABI BIN ZAINAL PENYELENGGARA STOR 03-5543 8538
18. NOR MOHAMMAD FAREID BIN JAILANI PENYELENGGARA STOR 03-5543 8538
19. MOHD AZROL BIN IBRAHIM PENYELENGGARA STOR 03-5521 1694
  FAX   03-5544 3321

 

CARTA ORGANISASI - BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA BENDA


Dikemaskini pada 24 Ogos 2916