1. Semua proses penyampaian perkhidmatan kewangan menepati Piagam Pelanggan yang ditetapkan
  2. Pengurusan perakaunan universiti dilaksana, dikawal, direkod mengikut piawaian, prosedur dan peraturan yang ditetapkan.
  3. Tahap kepuasan hati pelanggan amat baik dan cemerlang di mana peratusan aduan berasas yang memerlukan tindakan tidak melebihi 20%
  4. Staf yang melibatkan diri dalam aktiviti penambahbaikan melebihi 80%.