Berita Terkini

Perhatian kepada semua pelajar Pra-Diploma, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana (Master) dan Ijazah Kedoktoran (PHD).

Majlis Eksekutif Universiti (MEU) telah bersetuju memberi kelonggaran bayaran yuran pengajian dengan membenarkan penangguhan bayaran bagi sesi II 2021/2022 (20222).

Pelajar TIDAK PERLU membuat permohonan bagi tujuan penangguhan bayaran yuran. Penangguhan bayaran akan diberi secara automatik kepada pelajar yang belum membuat bayaran selepas 18 April 2022.

Nota: Yuran bagi sesi II 2021/2022 (20222) boleh dijelaskan selewat-lewatnya pada 27 Ogos 2022.

Sekian, terima kasih
PERHATIAN!!
 
Saudara / saudari pelajar yang dihormati,
 
Seperti yang saudara / saudari sedia maklum, keputusan peperiksaan sesi 20214 (Sesi I 2021 / 2022) boleh disemak bermula 15 Mac 2022.
 
Bermulanya sesi 20222 (Sesi II 2021 / 2022), bil pengajian yang baru, dijadualkan akan dijana mulai 22 Mac 2022 ini.
 
Sehubungan dengan penjanaan bil tersebut, pelajar tidak akan dapat lagi menyemak keputusan peperiksaan.
 
Dengan itu, sila pastikan semakan keputusan peperiksaan bagi sesi 20214 (Sesi I 2021 / 2022) dibuat dalam tempoh 15 Mac 2022 hingga 21 Mac 2022, bagi mengelakkan keputusan peperiksaan tidak dapat disemak.
 
Keprihatinan saudara / saudari amatlah kami hargai.
 
Terima kasih.

Assalamualaikum & Salam Sejahtera.

Mulai 3 Disember 2021, pautan Google Form bagi permohonan penjanaan bil mini transkrip telah ditutup.
Pelajar boleh membuat permohonan melalui iStudent Portal dan membuat bayaran secara dalam talian.
Sila log masuk iStudent Portal, klik eAcademic, pilih menu “Mini Transkrip” dan ikut arahan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

Dimaklumkan bil yuran pengajian Sesi I 2021 / 2022 (Sesi 20214) bagi pelajar yang telah dibatalkan bil terdahulu akan mula dijana secara berperingkat mulai minggu kedua November 2021 pada kadar kurang 20% seperti mana yang diumumkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dengan persetujuan Majlis Eksekutif Universiti (MEU).

Tarikh akhir pembayaran bil bagi Sesi I 2021 / 2022 (Sesi 20214) adalah pada 23 Februari 2022.

Sekian, terima kasih.


Kad Prihatin Siswa adalah merupakan satu inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bersama-sama Universiti Awam di Malaysia dan bank RHB bagi melaksanakan inisiatif penjimatan kewangan, cashless campussmart campus, identiti siswa dan mewujudkan ekosistem kewangan yang lebih baik kepada siswa, pengurusan universiti, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ( PTPTN) dan KPT.


Objektif
  • Memperkasa dan mempelbagaikan fungsi kad matrik pelajar IPT.

  • Memudahkan penyaluran peruntukan atau bantuan terus kepada akaun pelajar.

  • Transformasi ekosistem transaksi kewangan di IPT ke arah cashless kampus.

  • Menyeragamkan kemudahan atau fasiliti dan tawaran/ keistimewaan/ ganjaran/ promosi kepada pelajar IPT.Faedah

i. Akaun Simpanan-i Pro adalah akaun khas yang diwujudkan oleh pihak bank RHB di bawah inisiatif Kad Prihatin Siswa.

ii. Tiada caj yang dikenakan ke atas pelajar UiTM bagi pembukaan akaun ini dan ianya adalah secara percuma.

iii. Akaun Simpanan-i Pro akan ditamatkan selepas tidak lagi menjadi pelajar UiTM. Akaun tersebut akan ditukarkan ke akaun simpanan normal RHB (nombor akaun dikekalkan) dan pelajar perlu menggantikan Kad Prihatin Siswa (yang tidak aktif) di cawangan bank RHB yang berdekatan dengan kad debit RHB yang baharu.

iv. Tiada yuran tahunan ke atas akaun Simpanan-i Pro yang dikenakan oleh pihak bank RHB ke atas pelajar sepanjang pengajian di UiTM.