Makluman bagi pelajar yang ingin mendapatkan mini transkrip UiTM, sila ikuti langkah-langkah dalam rajah berikut.

Layari https://forms.gle/nexHn3o43JakN2oa7 @ scan qr code bagi mengisi borang permohonan penjanaan bil mini transkrip. Bil akan dijana dalam tempoh 24-48 jam BEKERJA dari waktu permohonan.

Resit bayaran yang telah dijelaskan hendaklah dimajukan kepada Fakulti/Cawangan bagi cetakan mini transkrip.

*Nota: Bil yang tidak dijelaskan dalm tempoh 1 bulan dari tarikh penjanaan, akan dibatalkan secara automatik. Pelajar perlu membuat permohonan baharu sekiranya perlu.