FINePROCUREMENT PLUS

PEMBEKAL

NO                                                         PERKARA                                                         MUAT TURUN

1


 Pendaftaran Vendor UiTM


Manual Pengguna
Paparan Video


 
2
Permohonan Prasarana Kekunci Awam - Public Key Infrastructure (PKI)Manual Pembelian PKI

Manual Permohonan Baru di PKI Portal
Manual Vendor Menghantar Tawaran Dengan PKI
Manual Vendor Hantar Inbois Dengan PKI

KAKITANGAN UiTM

Your text...