Indeks Artikel

4) Dasar Hak Cipta dan Harta Intelek

Dokumentasi, teks elektronik dan fail imej, audio dan klip video, dan bahan-bahan lain adalah dilindungi oleh Akta Hak Cipta (pindaan)1997. UiTM mempunyai hak, termasuk hak menyalin semua data, imej, teks atau mana-mana informasi yang terkandung dalam portal ini.