PerolehanJabatan Pengurusan Perolehan & Aset - JPPA

DOKUMEN PERLAKSANAAN INTEGRITI - PACT

Pengurusan Perolehan (Alatulis)

NOTA:

Sebahagian item seperti senarai di Lampiran 1 yang masih mempunyai kontrak perbekalan atau mempunyai kontrak pusat UiTM seperti Kertas Fotostat A4 80 gsm. Y.Bhg Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan boleh merujuk kepada senarai di Lampiran 3. Pembelian item-item tersebut adalah diwajibkan melalui kontrak yang berkuatkuasa dengan menggunakan belanjawan PTJ masing-masing. Pihak PTJ hendaklah memaklumkan keperluan bekalan item-item berkenaan secara bertulis kepada Unit Kewangan Zon bagi membolehkan Pesanan Jabatan dikeluarkan kepada syarikat berdasarkan maklumat pembekal dan harga sepertimana yang dinyatakan. Proses Pembelian Terus adalah dilarang sama sekali sepanjang tempoh kontrak berkuatkuasa.Dikemaskini pada  1 November 2018

JawatankuasaJawatankuasa ISO
Jawatankuasa Integriti
  • Percubaan

Jawatankuasa Kelab Kebajikan Pejabat Bendahari
  • Percubaan

Jawatankuasa AKNC

Kewangan Pelajar

Telah dikemaskini pada 14 Januari 2020