e-Pekeliling ini adalah merupakan e-dokumen Pejabat Bendahari UiTM, maklumat dokumen adalah seperti berikut:
  1. Pekeliling Bendahari
  2. Arahan Amanah (Trust Deed)
  3. Surat Pekeliling
  4. Prosedur ISO
  5. Daftar Risiko


Ruangan e-Pekeliling yang baharu ini adalah untuk menggantikan 'platform' sebelum ini dimana dokumen Pejabat Bendahari di tempatkan di 'google document'.

Langkah-langkah penggunaan atau capaian e-pekeliling Pejabat Bendahari adalah seperti berikut:

1. Klik di pautan Log Masuk di https://myfinancial.uitm.edu.my:8000/uitm/sso.nsf/applicationlogin?openform&logintype=aplikasi_fineportal&login atau seperti gambar dibawah.